Kindle-citement
by Tsina on Sunday, November 27, 2011


TM: 50% Done
by Tsina on Saturday, November 12, 2011


Ang Litanya sa Paglisan: Mga Tula sa "Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa"
by Tsina on Monday, November 7, 2011

 

About Me

My Photo
Hey, little stars, shine your brightest!

Follow by Email