Amazon

Kindle-citement

November 27, 2011
masters

TM: 50% Done

November 12, 2011
ang sayaw ng dalawang paa

Ang Litanya sa Paglisan: Mga Tula sa "Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa"

November 07, 2011